Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Varför är samarbeten viktigare än någonsin tidigare?

I dagens samhälle behöver ta tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter. Vi blir starkare när vi ser bortom gränser och ämnesområden för att hitta nya vägar framåt. Teaterhögskolan i Malmö fokuserar på att skapa starka allianser, både inom Lunds universitet, lokalt i Malmö, nationellt och internationellt.
Om du eller din organisation är intresserad av framtida samarbeten, tveka inte att ta kontakt med oss!

teaterhögskolan i Malmö Samverkan Omvärld

Lokalt har vi instiftat ett Omvärldsråd och samverkar bland annat med våra närmaste grannar: Inter Arts Center, den internationella samtida teatern Inkonst samt Rörelsernas museum, det nya nationella museet om demokrati och migration. Vi har påbörjat ett samarbete med Fridhems Folkhögskola om gemensamma aktiviteter för att främja breddad rekrytering till skolan.
Malmö universitet är tillsammans med Lunds universitet våra partners i kurser för framtida kulturskolelärare - Kulturskoleklivet.
Vidare samarbetar vi med Latinskolans spetsutbildning inom teater i ett utbyte av erfarenhet och resurser. Detta är bland annat ett sätt att bredda rekryteringen til skolan

Sist men inte minst prioriterar vi samarbeten och samverkan inom Lunds universitet högt där Teaterhögskolan bland annat ingår i Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle – ett tematiskt samverkansinitiativ, och vi ser fram emot att tillsammans med Lunds universitet vara en del av den nya forskarskolan Agenda 2030.

Samtidigt pågår forskningsinriktade projekt med anknytning till Teaterhögskolan i Malmö, ofta i samarbete med Teatr Weimar och festivalen Transistor, som bedrivs av till Teaterhögskolan knutna lärare. Dessa projekt är en del av den aktiva frigruppsscenen i Malmö och inkluderar såväl fria scenkonstnärer som andra konstnärliga högskolor.

Framtida samarbetspartner?

Varmt välkommen att kontakta oss!

Ditte Bjerg

Ditte Maria Bjerg
Rektor 
ditte [dot] bjerg [at] thm [dot] lu [dot] se

Inter Arts Centre logo

 

Läs mer om Inter Arts Center på www.iac.lu.se