Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildning

På Teaterhögskolan i Malmö utbildar vi skådespelare och dramatiker på kandidatnivå. Efter det följer möjligheten att gå en masterutbildning i teater, samt en doktorandutbildning. Vi erbjuder även en utbildning i Teaterns teori och praktik tillsammans med Språk- och litteraturcentrum i Lund, en utbildning i Konceptuell scenkonst samt en rad fristående kurser under vårterminer, höstterminer och som sommarkurser

Studenter grupp Teaterhögskolan i malmö foto_charlotte_carlberg_barg

På Teaterhögskolan i Malmö tror vi på en långsiktigt och konsekvent upplagd utbildning och på nära samverkan mellan skolans olika ämnen. All undervisning baseras på en pragmatisk metod som bygger på situation och handling. Sedan länge bidrar internationella kontakter till att forma skolans profil. Skolan har sina undervisningslokaler i centrala Malmö och förfogar även över en modernt utrustad teater för offentliga föreställningar.

 

Skådespelarprogrammet

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Målet för utbildningen är kreativa och självständiga skådespelare, som i samarbete med andra kan svara mot konstnärliga krav i olika sceniska sammanhang. Utbildningen är treårig och berättigar för masterstudier efter genomgången examen. Av c:a tusen sökande varje år antas i regel tolv studenter. Förutom i huvudämnet, scenframställning, ges undervisning i tekniska ämnen som rörelse, röst och tal, sång, musik, samt i teori.
Läs mer

Dramatikerprogrammet

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö har en tydlig metodisk inriktning som är tänkt att vara till hjälp vilken stil, genre eller estetisk riktning studentens skrivande av fiktiv text än utvecklas emot. Det viktigaste momentet består i att studenten lär sig att relatera sitt arbete med texten till scenisk handling och situation. Att lära sig detta är samtidigt att tillägna sig en undersökande hållning i skrivandet. Det är grunden för textens samverkan med skådespelarens arbete och medför, när man väl lärt sig det, en ökad frihet i skrivandet för scenen. Den student som söker till utbildningen i Malmö förutsätts vara införstådd med att utbildningen har denna metodiska inriktning, samt vara beredd att lägga ner den tid och det arbete som av erfarenhet krävs för att skaffa sig denna färdighet.
Utbildningen är treårig.
Läs mer

Teaterns teori och praktik

Teaterns teori och praktik (TTP) vänder sig till dig som är nyfiken på att driva eller vara med och utveckla egna projekt, och att utforska nya former för scenkonst.
Scenkonsten har under de senaste åren börjat närma sig en mängd skiftande uttryck – spel- och deltagarkultur, aktivism och radiomediets podcasts för att nämna några. Teaterns teori och praktik befinner sig mitt i denna utveckling, och bygger på en lärandeprocess där studenten genom samtal, föreläsningar och praktiska övningar kontextualiserar såväl sitt egna som andras skapande.
Läs mer

Konceptuell scenkonst

Teater: Inriktning konceptuell scenkonst 
Grundkurs och fortsättningskurs är två terminslånga kurser om 30 hp vardera. Kurserna är utformade för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet. Studenten arbetar fram konstnärliga koncept genom workshops kring olika teman som utgår från till exempel text, ljud, video och publikdeltagande som sedan presenteras och utvärderas i seminarieform.
Läs mer

Masterprogrammet

Konstnärligt masterprogram i teater

-- Masterprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö har för tillfället uppehåll då det är under omarbetning. Nästa programstart beräknas tidigast till höstterminen 2020. --

Konstnärliga masterprogrammet i teater är en utbildning som erbjuder en fördjupning av tidigare studier och yrkesverksamhet inom området. Frågan som studenten under utbildningen skall försöka besvara är: Hur förverkligar jag mitt eget projekt tillsammans med andra?

Utbildningen har som mål att utveckla studenternas konstnärliga arbetsmetodik och hållning till det egna yrket. Studenten ska efter examen ha verktyg för att driva och utveckla konstnärliga processer och förverkliga sceniska projekt och på så vis vara med och utveckla en samtida scenkonst.

Studenterna arbetar tillsammans under ett läsår i tre studio-perioder med att lösa gestaltningsproblem för att på så sätt utveckla en konstnärlig metodik för att närma sig text, gestaltning och rum på nya sätt. Det innebär också att pröva hur studenterna kan samverka i skapandet av ett konstnärligt projekt, från idé och koncept till kommunikationen med en publik. Detta arbete handleds dels yrkesspecifikt för den individuella utvecklingen dels gruppvis för projektets utveckling. Varje studio avslutas med en föreställningsliknande redovisning. Master classes, föreläsningar och workshops med aktiva konstnärer ger sedan relief åt arbetet. Utbildningen är två-årig med möjlighet att ta en ettårig magister efter ett år.
Läs mer

Fristående kurser

Teaterhögskolan i Malmö erbjuder ett flertal fristående kurser i olika omfattning, både under ordinarie terminer samt i form av sommarkurser.
Läs mer