Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

På Teaterhögskolan i Malmö utbildar vi skådespelare och dramatiker på kandidatnivå. Efter det följer möjligheten att gå en masterutbildning i teater, samt en doktorandutbildning. Vi erbjuder även en utbildning i Teaterns teori och praktik tillsammans med Språk- och litteraturcentrum i Lund, en utbildning i Konceptuell scenkonst samt en rad fristående kurser under vårterminer, höstterminer och som sommarkurser

Grupp av 8 människor uppifrån som diskuterar i träningskläder. Foto

På Teaterhögskolan i Malmö tror vi på en långsiktigt och konsekvent upplagd utbildning och på nära samverkan mellan skolans olika ämnen. All undervisning baseras på en pragmatisk metod som bygger på situation och handling. Sedan länge bidrar internationella kontakter till att forma skolans profil. Skolan har sina undervisningslokaler i centrala Malmö och förfogar även över en modernt utrustad teater för offentliga föreställningar.

Skådespelarprogrammet

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Målet för utbildningen är kreativa och självständiga skådespelare, som i samarbete med andra kan svara mot konstnärliga krav i olika sceniska sammanhang. Utbildningen är treårig och ger behörighet till masterstudier efter genomgången examen. Av cirka tusen sökande varje år antas i regel tolv studenter. Förutom i huvudämnet, scenframställning, ges undervisning i tekniska ämnen som rörelse, röst, tal och text, sång och musik, samt i teori.
Läs mer om Skådespelarprogrammet

Dramatikerprogrammet

Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande

Dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö har en tydlig metodisk inriktning som är tänkt att vara till hjälp vilken stil, genre eller estetisk riktning studentens skrivande av fiktiv text än utvecklas emot. Det viktigaste momentet består i att studenten lär sig att relatera sitt arbete med texten till scenisk handling och situation. Att lära sig detta är samtidigt att tillägna sig en undersökande hållning i skrivandet. Det är grunden för textens samverkan med skådespelarens arbete och medför, när man väl lärt sig det, en ökad frihet i skrivandet för scenen. Den student som söker till utbildningen i Malmö förutsätts vara införstådd med att utbildningen har denna metodiska inriktning, samt vara beredd att lägga ner den tid och det arbete som av erfarenhet krävs för att skaffa sig denna färdighet.
Utbildningen är till och med våren 2020 treårig. Från hösten 2020 blir den en fyraårig dramatikerutbildning dit tre studenter antas vartannat år.
Läs mer om Dramatikerprogrammet

Teaterns teori och praktik

Teaterns teori och praktik (TTP) vänder sig till dig som är nyfiken på att driva eller vara med och utveckla egna projekt, och att utforska nya former för scenkonst.
Scenkonsten har under de senaste åren börjat närma sig en mängd skiftande uttryck – spel- och deltagarkultur, aktivism och radiomediets podcasts för att nämna några. Teaterns teori och praktik befinner sig mitt i denna utveckling, och bygger på en lärandeprocess där studenten genom samtal, föreläsningar och praktiska övningar kontextualiserar såväl sitt egna som andras skapande.
Läs mer om Teaterns teori och praktik

Konceptuell scenkonst

Teater: Inriktning konceptuell scenkonst 
Grundkurs och fortsättningskurser är tre terminslånga kurser om 30 hp vardera. Kurserna är utformade för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet. Studenten arbetar fram konstnärliga koncept genom workshops kring olika teman som utgår från till exempel text, ljud, video och publikdeltagande som sedan presenteras och utvärderas i seminarieform.
Läs mer om Konceptuell scenkonst

Masterprogrammet

Konstnärligt masterprogram i teater

-- Masterprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö har för tillfället uppehåll då det är under omarbetning. Nästa programstart planeras till 2022. --

Fristående kurser

Teaterhögskolan i Malmö erbjuder ett flertal fristående kurser i olika omfattning, både under ordinarie terminer samt i form av sommarkurser.
Läs mer om Fristående kurser