Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik

Master Programme in Performing Arts as Critical Practice | 120 poäng | internationellt masterprogram

Photo: J. Dahlqvist, L. Severin

Vårt nya internationella masterprogram i scenkonst med inriktning på kritisk praktik och socialt fokus är en tvåårig heltidsutbildning. Programmet vänder sig till konstnärer inom teater, dans och performance som vill påbörja en forskningsledd utbildning som knyter ihop konstnärliga praktiker med de sociala, politiska och ekonomiska förhållandena i den samtida världen.

Programmet ges helt på engelska och sammanför innovativa scenkonstpraktiker med kritisk reflektion med målet att främja expertis i att initiera och bygga nya allianser och arenor både inom och utanför befintliga strukturer. Programmet syftar till att utbilda konstnärer som på ett fantasifullt sätt kan engagera sig i angelägna sociala och politiska utmaningar och som kommer att ta en aktiv roll i utformningen av den aktuella utvecklingen inom scenkonstområdet och forskningen.

Read about the program in English here.

Som student på masterprogrammet kommer du att engagera dig i förkroppsligade metoder för kritik, med förståelsen att liveframträdanden oundvikligen är något relationellt. Under dina studier uppmuntras du att utforska vilken relevans och påverkan en konstnärlig praktik kan få i olika sammanhang, och hur dessa interaktioner kan utmana och utveckla din konstnärliga praktik i nya riktningar, samtidigt som de omformar de sammanhang som den är en del av.
 Programmet erbjuder ett småskaligt, flexibelt laboratorium med fokus på samarbete och en stödstruktur för att skapa de grundläggande förutsättningarna för forskning och experiment.

Programmet bygger på en förståelse för att vi aldrig är ensamma och därför måste bygga allianser, och att vi alltid befinner oss i ett specifikt sammanhang, som vi måste förstå för att kunna bygga nya arenor.

Vid sidan av det praktiska arbetet omfattar den framväxande läroplanen en rad teoretiska ramverk och etiska reflektioner, liksom skrivande, fältarbete och en introduktion till konstnärliga forskningsmetoder och processer. Studiegången formas av studenternas specifika forskningsfrågor och behov. Undervisningen sker i samarbete och är dialogbaserad. Den fokuserar på diskussioner, samarbete och reflektion. Feedbackmöten med kollegor och handledare är en viktig del av utbildningen. Studenterna arbetar i stor utsträckning med inbjudna (internationella) gästkonstnärer, kuratorer och teoretiker vars metoder ligger i framkant när det gäller att utforska samspelet mellan (scen)konst och samhälle. Under det andra året utvecklar varje student sitt slutprojekt i nära samarbete med en eller flera partnerorganisationer.

Studierna omfattar processer för lärande och avlärande i en inspirerande och säker miljö, och förbereder studenterna för att vara öppna och lyhörda för föränderliga situationer. Samtidigt utvecklar studenterna färdigheter för att planera och genomföra komplexa, känsliga processer för att skapa konstnärligt arbete med partners och samhällen.

Förutom att utveckla och utvidga sin konstnärliga praktik förbättras studenternas yrkesmöjligheter när det gäller undervisning, curatering, utvidgad konstpraktik och social praktik. Ett fokus på kritisk teori och konstnärlig forskning förbereder dem för att fortsätta med ett doktorandprogram eller att undervisa inom högre utbildning.

Under de två åren kommer studenterna inte bara att bli en del av en gemenskap på programmet utan också på akademin och universitetet. Programmet är beläget i Malmö, en dynamisk och mångsidig stad nära Köpenhamn, och lätt att nå från flera andra europeiska städer. Detta ger studenterna tillgång och möjligheter att bredda sitt internationella scenkonstnätverk och hitta nya affiniteter.

Samarbetspartners

Kännetecknande för socialt engagerad konst är den avgörande betydelsen av att identifiera vem konstnären vill engagera sig med och var de vill engagera sig. Studenterna kommer under sin utbildning att utveckla relationer och bygga allianser med individer, organisationer och/eller institutioner. För att hjälpa studenterna att identifiera samarbetspartners och därmed inleda en allians har Teaterhögskolan i Malmö etablerat partnerskap med en rad olika konstinstitutioner, samhälleliga intressenter och konstnärliga gemenskaper.

Våra samarbetspartners är:

HelamalmöMalmö konstmuseumMalmö StadsteaterMalmö stads kulturförvaltning, Gylleboverket, CommunityKulturCentrumMetropolisRegion Skånes kulturförvaltningSkånes DansteaterUnga KlaraWarehouse9 och Skissernas museum

Utbildningsstart

Programmet startar höstterminen 2023, nästa ansökningsperiod är hösten 2025.

Omfattning

120 högskolepoäng, fyra terminer heltidsstudier.

Undervisningsspråk 

Engelska

Studietakt

Heltid 

Utbildningsplan

Programme Syllabus EN (pdf) | Utbildningsplan SE (pdf)

Terminsöversikt

Svenska:
Termin 1 - Kontext och kollaboration (.pdf)
Termin 2 - Allianser och arenor (.pdf)
Termin 3 - Kritisk praktik (.pdf)
Termin 4 - Examensprojekt, Masteruppsats och portfolio (.pdf)

English:
Semester 1 - Context and Collaboration (.pdf)
Semester 2 - Alliances and Arenas (.pdf)
Semester 3 - Critical Practices (.pdf)
Semester 4 - Exam Project, Master's Thesis and Portfolio (.pdf)

Ansökan

Programmet har startat hösten 2023, nästa programstart är planerad till hösten 2025.

Kontakt

master [at] thm [dot] lu [dot] se

Undervisande lärare

Edit Kaldor, Programansvarig / Universitetslektor

Sofie Lebech, Universitetslektor

Gigi Argyropoulou, Postdoktor

Felicia Mulinari, Universitetsadjunkt

Tanja Diers, Doktorand

Iury Trojaborg, Doktorand

Maaike Bleeker, Gästprofessor 

Erik Pold, Universitetsadjunkt

Ditte Maria Bjerg, Universitetslektor och rektor.

Under utbildningen kommer en rad gästlärare att undervisa och ge kurser och workshops.