Fristående kurser

Teaterhögskolan i Malmö erbjuder ett flertal fristående kurser i olika omfattning, både under ordinarie terminer samt i form av sommarkurser.

Teaterns teori och praktik

Teaterhögskolan i Malmö och Teatervetenskapen vid Språk- och litteraturcentrum driver utbildningen med namnet Teaterns teori och praktik i syfte att förnya svensk teaterforskning och teaterutbildning. Utbildningens huvudsakliga mål är att förena ett vetenskapligt och teoretiskt studium av teater med konstnärliga och praktiska aspekter. Denna typ av utbildning finner man sedan en tid tillbaka i Tyskland, England, Nederländerna och USA. Där har den bidragit till en förnyelse av teaterns praktik och en fruktbar utvidgning av själva teaterbegreppet. På sikt syftar utbildningen till att skapa ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns roll i samhället.
Utbildningen ges på grund och kandidatnivå.
Läs mer om Teaterns teori och praktik

Konceptuell scenkonst del 1, 2 och 3

Kurserna i Konceptuell scenkonst (KOS) är utformade för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet och att fördjupa sin konstnärliga kompetens. De ger en mer inträngande kännedom om koncept inom det samtida scenkonstnärliga fältet. I kurserna ingår att den studerande i workshopform ska utveckla olika mindre projekt, enskilt eller i grupp.
Kurserna omfattar 30 hp vardera. 
Läs mer om Konceptuell scenkonst

Sommarkurser 

Varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser med olika inriktning och innehåll. 
Sommarkurserna har varierande omfattning och brukar sträcka sig över 5 – 8 veckor.
Läs mer om Sommarkurser