Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser

Teaterhögskolan i Malmö erbjuder ett flertal fristående kurser i olika omfattning, både under ordinarie terminer samt i form av sommarkurser.

Teaterns teori och praktik

Kursen Teaterns teori och praktik (TTP) har sedan hösten 2010 getts i samarbete mellan Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet, och Teaterhögskolan i Malmö (THM), Lunds universitet, i syfte att förnya svensk teaterforskning och teaterutbildning.

Utbildningens huvudsakliga mål är att förena ett vetenskapligt och teoretiskt studium av teater med konstnärliga och praktiska aspekter. Denna typ av utbildning finner man sedan en tid tillbaka i Tyskland, England, Nederländerna och USA. Där har den bidragit till en förnyelse av teaterns praktik och en fruktbar utvidgning av själva teaterbegreppet. På sikt syftar utbildningen till att skapa ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns roll i samhället.
Utbildningen ges på grund och kandidatnivå.


Efter höstterminen 2022 kommer samarbetet att fasas ut och en ny kurs kommer istället att utvecklas på SOL.


Läs mer om Teaterns teori och praktik

Konceptuell scenkonst del 1, 2 och 3

Kurserna i Konceptuell scenkonst (KOS) är utformade för studenter vars ambition är att hitta uttryck för ett utvidgat berättande inom scenkonstfältet och att fördjupa sin konstnärliga kompetens. De ger en mer inträngande kännedom om koncept inom det samtida scenkonstnärliga fältet. I kurserna ingår att den studerande i workshopform ska utveckla olika mindre projekt, enskilt eller i grupp.
Kurserna omfattar 30 hp vardera. 
Läs mer om Konceptuell scenkonst

Sommarkurser 

Varje sommar erbjuds ett antal kortare sommarkurser med olika inriktning och innehåll. 
Sommarkurserna har varierande omfattning och brukar sträcka sig över 5 – 8 veckor.
Läs mer om Sommarkurser

 

 

 

Relaterad information

Alla fristående kurser söks via antagning.se