Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dramatikerprogrammet

Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande

Nästa programstart för dramatikerprogrammet är i augusti 2022.
Nästa preliminära anmälningsperiod: 15 mars – 15 april 2022.


Från hösten 2020 erbjuder Teaterhögskolan i Malmö den fyraåriga utbildningen Konstnärligt kandidatprogram i dramatiskt skrivande dit tre studenter antas vartannat år. Utbildningen vänder sig till dig som har en stor passion för att skriva och berätta något väsentligt och syftar fortsatt till att utbilda dramatiker med god konstnärlig och professionell förmåga. Du som söker behöver inte ha stor erfarenhet av att skriva just dramatik men du behöver stor vana av att skriva.


Utbildningen fokuserar huvudsakligen på skrivande för teaterscenen men du kommer också att övas i att skriva för andra konstnärliga sammanhang som film, TV och pod. Under utbildningen kommer du att ges möjlighet till både praktik på en teater och att få ditt examensverk uppfört som en föreställning. Efter utbildningen kan du arbeta som dramatiker eller dramaturg för scenkonst, film eller till exempel radioteater. Några av Sveriges främsta dramatiker har gått på utbildningen och är nu yrkesverksamma som dramatiker, dramaturg och manusförfattare för både scen och film.

Avgångsstudent 2020, Sofia von Schmalensee, intervjuas om sin utbildning

Det egna skrivande står i centrum under utbildningen. Inledningsvis består undervisningen av övningar kring centrala begrepp för det dramatiska skrivandet som situation, handling och dramatisk konflikt. Med tiden övergår undervisningen till att bli allt mer individuellt anpassad för att studenten skall utveckla en egen konstnärlig röst. Ditt skrivande kommer att handledas individuellt eller i små grupper två gånger i veckan av lärare som vid sidan av stor pedagogisk erfarenhet också har erfarenhet av eget konstnärligt arbete.

Vid sidan av det egna skrivandet består undervisningen också av ämnena Dramaturgi med fokus på att strukturera händelser, Repertoarkunskap som består av pjäsanalys, Berättande och media som består av workshoppar där berättande i olika medier prövas, samt Teori för konstnärlig praktik.

Vad har du gjort sedan examen?
 

Avgångsstudenter från 2017 -Felicia OhlyMartin Bengtsson och Robin N Spegel berättar om vad de gör idag.


Utbildningen består av sex obligatoriska terminer där grunden för dramatiskt skrivande skapas och två valbara kompletterande terminer. Den första valbara terminen består av praktik på en teater med fokus på dramaturgens arbete, medan den andra valbara terminen består av ett uppsättningsarbete i samarbete med en professionell regissör och studenter på skådespelarprogrammet. Undervisningen sker på svenska. Det kan förekomma undervisning på andra skandinaviska språk och på engelska av gästlärare som dramaturger, regissörer och konstnärliga ledare vid olika teatrar. En betydande del av skolans arbete är det nationella och internationella perspektivet, där såväl studieresor, medverkan på teaterfestivaler samt utbyten med andra skolor ingår som en del av utbildningen. Utbildningen har också nära samarbeten med stadens rika teaterliv.

Varför vill du skriva dramatik? 
 

Avgångsstudenter från 2017 -Felicia OhlyMartin Bengtsson och Robin N Spegel berättar om varför de sökte Dramatikerprogrammet


Efter utbildningen kan den student som gått de obligatoriska kurserna med godkänt resultat erhålla konstnärlig kandidatexamen medan de som också gått de valbara kurserna är berättigade till konstnärlig kandidatexamen med diplom. Utbildningen möjliggör också vidare studier på masternivå.

Antagning sker vart annat år och vid senaste antagningsomgången sökte 144 personer till programmet.


Lärare
För mer information om lärarna du kan möta på dramatikerprogrammet klicka här.

Programansvarig för Dramatikerprogrammet är Fredrik Haller 


Ansökan
Nästa preliminära anmälningsperiod: 15 mars – 15 april 2022.

 

Mer Info & Kontakt

Programansvarig
Dramatikerprogrammet

Fredrik Haller
fredrik [dot] haller [at] thm [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator
Marta Malmsten
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se