Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt utvecklingsarbete

Konstnärlig utveckling (KU) är kortare forskningsprojekt som genomförs av pedagoger vid Teaterhögskolan.

Syftet med projekten är att utveckla pedagogernas konstnärliga och pedagogiska färdigheter, förbättra formerna för och kvaliteten på utbildningarna samt att dokumentera och dela lärarnas yrkeskunnande. Projekten genomförs i samarbete med seniora forskare och doktorander.


Genusmedvetet skådespeleri (avslutat projekt)

Pelle Hanæus

Projektet syftade till att ta reda på hur metoder för "genusmedvetet skådespeleri" bidrar till den Stanislavskij-baserade "metoden för fysiska handlingar", på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan och på andra håll.


Musikens betydelse i sceniskt skådespelararbete

Monica Tyllgren

Projektet avser att undersöka och fördjupa kunskaper kring melodins betydelse och möjligheter i ett sceniskt skådespelararbete. Kan, och i så fall på vilka sätt, en sjungen melodi förstärka texten/berättelsen och det sceniska uttrycket? Projektet ämnar tydliggöra musiken/melodin och sångens betydelse i ett skådespelararbete, där texten och gestaltningen av den berättas i en förhöjd form.

Profil i Forskningsportalen