Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt utvecklingsarbete

Konstnärlig utveckling (KU) är kortare forskningsprojekt som genomförs av pedagoger vid Teaterhögskolan.

Syftet med projekten är att utveckla pedagogernas konstnärliga och pedagogiska färdigheter, förbättra formerna för och kvaliteten på utbildningarna samt att dokumentera och dela lärarnas yrkeskunnande. Projekten genomförs i samarbete med seniora forskare och doktorander.


Musikens betydelse i sceniskt skådespelararbete

Monica Tyllgren

Projektet avser att undersöka och fördjupa kunskaper kring melodins betydelse och möjligheter i ett sceniskt skådespelararbete. Kan, och i så fall på vilka sätt, en sjungen melodi förstärka texten/berättelsen och det sceniska uttrycket? Projektet ämnar tydliggöra musiken/melodin och sångens betydelse i ett skådespelararbete, där texten och gestaltningen av den berättas i en förhöjd form.

Profil i Forskningsportalen


Kollektiv intelligens och aktiv ömtålighet

Richard Kolnby

Projektet syftar till att utforska pedagogiska verktyg för att genom reflekterande samtal mobilisera konstnärligt utforskande och öka delaktighet i studentgruppen. Projektet vill också utveckla hur kollegial samverkan kan utgöra en kollektiv intelligens som dynamiskt stöttar och utvecklar varandra i pedagogiskt arbete.


Genusmedvetet skådespeleri (avslutat projekt)

Pelle Hanæus

Projektet syftade till att ta reda på hur metoder för "genusmedvetet skådespeleri" bidrar till den Stanislavskij-baserade "metoden för fysiska handlingar", på skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan och på andra håll.


Studie i skådespelarmetoder kring visualitet inom teatern (avslutat projekt)

Henry Stiglund, Linda Ritzén & Jörgen Dahlqvist

Syftet med detta projekt var at titta på metoder för gestaltning och berättande med video med utgångspunkt i skådespeleri. Att använda video och projiceringar blir allt vanligare i en svensk kontext och många teatrar har videotekniker för att hjälpa regissörer och scenografer med lösningar för det sceniska berättandet. Detta projekt sökte en förståelse för hur det mediala uttrycket kan kombineras med skådespelarens gestaltningsarbete på scenen.


Climate Crisis Representation Alliance (avslutat projekt) 

Jörgen Dahlqvist & Fredrik Haller 

I projektet utvecklades koncept till teaterformat för att kommunicera forskningsresultat som syftar till beteendeförändringar för att bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Ambitionen var att utveckla metoder där publiken ges möjlighet att reflektera över utmaningarna och möjligheterna med att ändra sina matvanor genom konversationsteater. Syftet med detta projekt var att ta fram preliminära resultat för att kunna söka extern finansiering för ett större forskningsprojekt.