Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Värdegrund

Teaterhögskolans värdegrund är förankrad i de lagar en svensk, statlig myndighet ska följa.

Teaterhögskolan (Lunds universitet) ska vara en plats fri från diskriminering, med nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vi har också nolltolerans mot att den som påtalar brister eller missförhållanden utsätts för repressalier.

Teaterhögskolan bedriver sedan länge ett aktivt arbete för mångfald, jämställdhet och likabehandling med målsättningen att inkorporera och systematisera frågorna i verksamheten. Exempel på det har varit att se över urvalet av texter och författare, att säkerställa likabehandling och trygga rum vid antagningsprov samt att öka mängden genuslitteratur i skolans bibliotek. 2017 formerades därtill en arbetsgrupp för att diskutera och hantera de många frågor som aktualiserades vid uppropen #metoo och #tystnadtagning.

Vi arbetar också aktivt med breddad rekrytering och ser det som helt avgörande för den framtida scenkonsten att det utbildas skådespelare och dramatiker med olika bakgrund, perspektiv och berättelser. Om inte, riskerar scenkonsten att förlora sin relevans och sitt demokratiska värde.

Våra skyddsombud företräder både studenter och medarbetare vid tillbud och arbetsskadeutredningar. Skyddsombuden deltar också i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och finns representerade i den lokala skyddskommitté som fungerar som rådgivande till den konstnärliga fakultetsledningen. Teaterhögskolans systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) följs upp och redovisas årligen på både fakultets- och universitetsnivå.

Kontakt

Jan Michelsen
Skyddsombud
+46 40 32 55 82
jan [dot] michelsen [at] thm [dot] lu [dot] se (jan[dot]michelsen[at]thm[dot]lu[dot]se)

Bikkie Samson
Studerandeskyddsombud


Om du upplever brister eller kränkande handlingar/trakasserier i din arbetsmiljö, vänd dig då till din chef och ditt skyddsombud.