Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om vår forskning

Teaterhögskolan forskar inom scenkonst med syfte att presentera ny kunskap, former, metoder och tekniker, genom vilka scenkonsten bättre kan möta vår tids behov och förhoppningar.

Teaterhögskolan tillhandahåller en kollegial mötesplats för forskare, konstnärer och pedagoger inom scenkonst, med särskilt fokus på inter- och transdisciplinära samarbeten, både i regional och internationell miljö. Forskarverksamheten är uppdelad i doktorandprojekt, forskningsprojekt för seniora forskare och konstnärliga utvecklingsprojekt (KU) för lärare.

Forskningskollegiet arrangerar symposier, workshops, gästföreläsningar, rundabordssamtal, seminarier för doktorandernas pågående arbete samt disputationer. En del av evenemangen är offentliga, medan andra kräver anmälan.

Anmäl dig gärna till vår sändlista genom att skicka ett mejl till jan [dot] michelsen [at] thm [dot] lu [dot] se (jan[dot]michelsen[at]thm[dot]lu[dot]se). Verksamheten äger framför allt  rum på Inter Arts Center, en plattform för konstnärliga experiment och forskning vid Konstnärliga fakulteten.

Två av Teaterhögskolans doktorander genomför för närvarande sina studier som en del av Forskarskolan Agenda 2030, en tvärvetenskaplig och innovativ forskarskola vid Lunds universitet. 

Kollegiet leds av en styrgrupp för forskning och utveckling (FoU).

Profil och vision

Den konstnärliga forskning och det utvecklingsarbete som bedrivs av doktorander, lärare, postdoktorer och seniora forskare vid Teaterhögskolan har ett gemensamt mål: att forska inom scenkonst med syfte att presentera ny kunskap, former, metoder och tekniker, genom vilka scenkonsten bättre kan möta vår tids behov och förhoppningar. 

Vi vill skapa en dynamisk akademisk miljö, där konstnärligt skapande, akademisk forskning och utbildning ger varandra näring i en kritisk dialog, där ny kunskap föds ur fokuserade och tålmodiga samarbeten och där de involverade känner sig välkomna och kan mötas på lika villkor.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen sker i en kollegial gemenskap tillsammans med postdoktorala och seniora forskare. Kurser och seminarier utformas tillsammans för att tillgodose behoven i de doktorandprojekt som genomförs. Här kan du läsa mer om vår forskarutbildning.

Kontakt

Sven Bjerstedt
Docent, studierektor
sven [dot] bjerstedt [at] thm [dot] lu [dot] se (sven[dot]bjerstedt[at]thm[dot]lu[dot]se)

Sofie Lebech
Universitetslektor, ämnesansvarig
sofie [dot] lebech [at] thm [dot] lu [dot] se (sofie[dot]lebech[at]thm[dot]lu[dot]se)

Styrgrupp forskning och utveckling

Den konstnärliga forskningen på Teaterhögskolan Malmö leds av styrgruppen Forskning och utveckling (FoU). 

Styrgruppen träffas varje månad och tar beslut om aktuella frågor som rör forskarutbildning och forskning samt genomförande och utveckling.

Styrgruppsmedlemmar

Sofie Lebech
Senior forskare, ordförande FoU
Sven Bjerstedt
Senior forskare, Studierektor för forskarutbildning i teater
Tanja Hylling Diers
Doktorand