Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Teaterhögskolan i Malmö bedriver forskarutbildning inom scenkonst.

Tyngdpunkten i forskarutbildningen ligger i ett konstnärligt arbete som utvecklas genom reflektion, dokumentation och såväl fördjupning i det egna fältet som anknytning till andra relevanta kunskapsområden. Val av teknik, teori och metod som är relevanta för projektet sker i diskussion mellan doktoranden och handledaren.

Studierna syftar till att ge den studerande förmåga att självständigt och reflekterat planera, genomföra och dokumentera ett undersökande arbete, där en väl avgränsad forskningsfråga och adekvata metoder ligger till grund för ett väsentligt bidrag till kunskapsutvecklingen på teaterområdet.

Doktoranderna driver under sin utbildning olika konstnärliga projekt, ofta i samarbete med externa aktörer. De deltar också i seminarier, festivaler och konferenser, samt presenterar sin forskning såväl nationellt som internationellt.

Kontakt

Esa Kirkkopelto
Professor
esa [dot] kirkkopelto [at] thm [dot] lu [dot] se