Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Teaterhögskolan bedriver forskarutbildning inom scenkonst. Tyngdpunkten i forskarutbildningen ligger i ett konstnärligt arbete som utvecklas genom reflektion, dokumentation och såväl fördjupning i det egna fältet som anknytning till andra relevanta kunskapsområden.

Forskarutbildningen sker i en kollegial gemenskap tillsammans med postdoktorer och seniora forskare. Kurser och seminarier utformas för att tillgodose behoven i de pågående doktorandprojekten.

Studierna syftar till att ge den studerande förmåga att självständigt och reflekterat planera, genomföra och dokumentera ett undersökande arbete, där en väl avgränsad forskningsfråga och adekvata metoder ligger till grund för ett väsentligt bidrag till kunskapsutvecklingen på teaterområdet. Val av teknik, teori och metod som är relevanta för projektet sker i diskussion mellan doktoranden och handledaren. 

Doktoranderna driver under sin utbildning olika konstnärliga projekt, ofta i samarbete med externa aktörer. De deltar också i seminarier, festivaler och konferenser, samt presenterar sin forskning såväl nationellt som internationellt. Här kan du läsa mer om våra doktorander och deras projekt.

Doktorandstudierna i konstnärlig forskning baseras på en fyraårig anställning med lön. Strukturen, formerna och kriterierna definieras i den allmänna studieplanen. Innehållet i de obligatoriska studierna och deras inlärningsresultat definieras i kursplanerna.

 

Kontakt

Sven Bjerstedt
Docent, studierektor
sven [dot] bjerstedt [at] thm [dot] lu [dot] se (sven[dot]bjerstedt[at]thm[dot]lu[dot]se)

Sofie Lebech
Universitetslektor, ämnesansvarig
sofie [dot] lebech [at] thm [dot] lu [dot] se (sofie[dot]lebech[at]thm[dot]lu[dot]se)

Doktorandtjänster

Just nu utlyser vi inga doktorandtjänster.