Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidigare doktorandprojekt

Här hittar du avslutade forskningsprojekt och avhandlingar från doktorander som disputerat från Teaterhögskolan i Malmö.

Handlingarnas sken: om litterär slitning i det dramatiska

Annika Nyman

I forskningsprojektet Dubbla tragedier – om att låta en litterär slitning förvandla ett dramatiskt skrivande tar Annika Nyman utgångspunkt i det som hon definierar som en litterär slitning och som handlar om två discipliners olika förmågor att behandla narrativitet. Den traditionella dramatikens fokus på mellanmänskligt handlande kräver att texten blir sekundär; snarare än att berätta någonting i sig själv blir den resultatet av (och del av) detta mellanmänskliga handlande. I det litterära blir snarare orden det som möter den läsande eller lyssnande mottagaren som förverkligar världar och skeenden i sitt inre.

Annika frågar sig hur hon, genom den konstnärliga praktiken och genom att betrakta den egna praktiken genom en teoretisk lins, överhuvudtaget kan förstå den litterära slitningen. I tre verk försöker hon dessutom göra slitningen produktiv. Annika skapar därmed olika berättande skikt verken, utvecklar narrativ rörlighet i den dramatiska texten och frammanar polyfona kvaliteter i den. Därmed skapas ett utrymme för att kombinera en dramatik förankrad i mellanmänskligt handlande med tematik bortom det mellanmänskliga och relationella.

Profil i Forskningsportalen

Talare på svart scen med ryggen mot kameran, med åskådare i salen. Foto

En ny generation lärostycken. Frågor till de införstådda.

John Hanse

Avhandlingen utgår från lärostycket som en historisk idé om en teater som produceras i förhållande till en politisk rörelse. Genom deltagande i det kollektiva skapandet av två teaterföreställningar, Våld & pedagogik och Kropp & straff, blir avhandlingsarbetet en del av lärandet i två samhälleliga fenomen, med syfte att svara på frågan: Hur kan jag delta i skapandet av en ny generation lärostycken? En utgångspunkt är en kritik av synsätt där teaterpublik ses som passiv och behöver aktiveras, eller okunnig och behöver upplysas. En annan utgångspunkt är att konst utgör en del av mänskligt lärande, även när inte lärandet är ett definierat mål. Som möjliga svar på frågan presenteras, genom reflektioner i och över arbetsprocessen, specifika konstnärliga kunskaper och resultat som kan undersökas och prövas av andra. De två föreställningarna, och erfarenheter från arbetet med dem, presenteras som exempel på sätt att tänka, agera, mötas och lära genom teater.

Avhandlingsarbetet bidrar med konkreta exempel och beskrivningar av arbetsmetoder som appliceras och problematiseras i praktiskt arbete. Som en sammanfattning av lärdomar i avhandlingsarbetet och ett försök att peka ut en riktning framåt, presenteras fem principer för en ny generation lärostycken. Manusen som finns i avhandlingens avslutande del utgör både dokumentation av de två föreställningarna och manualer för att arbeta med dem.

Profil i Forskningsportalen