Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Seniora forskningsprojekt

Improvisation och avsikt: Mot en teori om improvisatorisk kognition

Sven Bjerstedt

Studiet av improvisatoriska handlingar och de typer av kognition som är verksamma i sådana handlingar kan ge värdefulla bidrag till vår allmänna förståelse av det mänskliga sinnet och mänskligt handlande.

En improvisatorisk hållning kan sägas vara central för allt mänskligt handlande, inte minst för muntlig konversation. Detta projekt bygger på tanken att den musikaliska improvisationens komplexitet kan göra denna specifika aktivitet till en lämplig lins genom vilken frågor av stor allmän betydelse för den kognitiva forskningen kan utforskas och tolkas.

Profil i Forskningsportalen

 


Thinking with performance

Sophie Lebech

Projekt som går ut på att ompröva, redigera och publicera tidigare doktorsavhandlingen Thinking with Performance för att ifrågasätta och skärpa vad performanceforskning är. Vidare vill forskaren diskutera hur man kan skapa hållbara performance-utrymmen för tänkande där begrepp som samreflektion, samskapande och samsyn är viktiga för den demokratiska och politiska potentialen. Forskningspraktiken innehåller både performance, performance writing och teoretiskt skrivande och det är mellan dessa fält som det kritiska tänkandet och skapandet uppstår.  

Profil i forskningsportalen