Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att skriva dramatik

SKÅB32 | FRISTÅENDE KURS | 7,5 HP

Har du ett stort intresse för skrivande och för teater? Vill du skriva dramatik och utveckla din kunskap kring begrepp som handling, situation och konflikt? Då är denna kurs något för dig.

Närbild på hand som skriver i ett anteckningsblock. Fotografi.

Kursens innehåll

Under kursen introduceras du som student i centrala begrepp för dramatiskt skrivande som syftar till en grundläggande förmåga att med hjälp av dessa skriva en kortare dramatisk scen och sedan tillsammans med läraren resonera om val gjorda utifrån dessa begrepp. I kursen studeras också hur begreppen kan användas för analys och förståelse av dramatik.

Kursens genomförande

Sammantaget består kursens undervisning av föreläsningar, seminarier, skrivövningar och handledning.

Under de första lektionerna kommer centrala begrepp att introduceras och specificeras. Därtill presenteras kursens skrivövning. Vidare ska studenten tillsammans med lärare öva analys på en förelagd text för att vidga sin förståelse av begreppen situation och handling.

Vid handledningstillfällena som genomförs i mindre grupper får studenten återkoppling på sin skrivuppgift och konkreta uppgifter att arbeta vidare med. På den avslutande lektionen presenterar studenterna sina scener och sina erfarenheter av att skriva en dramatisk scen. 

Kursens examination

Kursen examineras genom inlämnat individuellt skriftligt hemprov i form av en
dramatisk scen samt vid den diskussion som utgår från den skrivna hemuppgiften
under den avslutande lektionen.

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng
med scenkonstnärlig inriktning, i litteraturvetenskap eller i teatervetenskap eller
motsvarande.

Information

Fristående digital kurs på halvfart. Undervisningen sker på måndagseftermiddagar. 
Kursperiod: v46–3
Språk: Svenska
Särskild behörighet: 60 högskolepoäng med scenkonstnärlig inriktning, i litteraturvetenskap eller i teatervetenskap eller motsvarande.

Kursplan

Kontakt

Ola Johansson
Studierektor
ola [dot] johansson [at] thm [dot] lu [dot] se (ola[dot]johansson[at]thm[dot]lu[dot]se)