Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NAJS - Diversity Works!

Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten (NAJS) är ett projekt för jämlik scenkonst som pågick från januari 2021 till juni 2022.

Målet är att Teaterhögskolan ska berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden. 

Projektorganisationen består av projektledare Pelle Hanæus, utbildningsansvarig på skådespelarprogrammet, samt projektsamordnare Sarah Nakiito och dramaturg Eva-Maria Benavente Dahlin. Styrgrupp för projektet är skolans jämlikhetsnämnd som innehåller en bred representation från skolans ledning, medarbetare, doktorander och studenter från olika utbildningar. Därtill finns en referensgrupp till projektet med i huvudsak personer utanför skolan som träffar cirka 2 gånger per termin. 

Projektet har tilldelats öronmärkta pengar från Lunds universitet om 1 miljon kronor och kommer att löpa fram till sommaren 2022. 

NAJS-projektets målsättningar 

Projektet har som målsättning att; 

  • Studenterna under sin tid på Teaterhögskolan möter pedagoger som rasifieras som annat än vita 
  • Teaterhögskolans utbildningar lockar sökande med olika klass- och etnisk bakgrund, med olika könsidentitet och -uttryck, samt med olika funktionsvariationer, så att underrepresenterade grupper blir bättre representerade bland de sökande 
  • Studenter och anställda har kunskap om grundläggande begrepp och har analytisk förmåga på områden som rör jämlikhet och mångfald 
  • De anställda vid Teaterhögskolan har god kunskap om olika slags diskriminering, samt förmåga att och tillgång till strukturer för att förebygga och bryta sådan.
  • En mångfald av perspektiv och berättelser kommer till uttryck i de arbetsmaterial som studenter möter och i de scenkonstnärliga arbeten som studenter skapar.
Bild på Projektet NAJS

Kontakt

Pelle Hanæus
Projektledare
040-32 55 91
pelle [dot] hanaeus [at] thm [dot] lu [dot] se