Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NAJS - Diversity Works!

Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten (NAJS) var ett projekt för jämlik scenkonst som pågick från januari 2021 till juni 2022.

Målet för projektet var att Teaterhögskolan skulle berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden. 

Projektorganisationen bestod av projektledare Pelle Hanæus som var utbildningsansvarig på skådespelarprogrammet, samt projektsamordnare Sarah Nakiito och dramaturg Eva-Maria Benavente Dahlin. 

Styrgrupp för projektet var skolans jämlikhetsnämnd där representanter från skolans ledning, medarbetare, doktorander och studenter från olika utbildningar finns med. Projektet finansierades av Lunds universitet centralt som gick in med en miljon kronor.