Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrelser och grupper

Konstnärliga fakulteten leds övergripande av Konstnärliga Fakultetsstyrelsen. Teaterhögskolan leds av en institutionsstyrelse som är högsta beslutande organ med prefekten som ordförande.

På skolan finns bland annat en studentkår och en jämlikhetsgrupp.

Studentrepresentanter i organ, nätverk och grupper per höstterminen 2020

Kårstyrelse:
Klara Jutterdal – TTPA
Helene Björkman – TTPC
Ingrid Långström Einarsson – KOS
Hanna Westling – KOS 
Matilda Esselius – SKÅD1
David Bengtsson – SKÅD2

Teaterhögskolans studentkår kan kontaktas på: thm [dot] studentkar [at] gmail [dot] com
 
Institutionsstyrelse:
Ordinarie: Matilda Esselius – SKÅD1
Ordinarie: Elina Norén Sandberg – SKÅD2
Suppleant: Klara Jutterdal – TTPA
 
SKFM:
Lars Lundin – TTPC
Hanna Westling – KOS
 
Fakultetsstyrelsen:

Marit Heymanot Mevold – KOS
 
EUTSA:
Erik Lundholm – SKÅD1
 
Lärarförslagsnämnden:
Ordinarie: Ingrid Långström Einarsson – KOS
Suppleant: Klara Jutterdal – TTPA
 
Jämlikshetsgruppen:
Dodona Imeri – SKÅD1
Pascalle Arias Basualto – SKÅD1
Dina Abrahamsson Viksten – TTPA
Elina Norén Sandberg – SKÅD2