Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samtida internationell scenkonst - en orientering 2

SKÅA94 | FRISTÅENDE KURS | 7,5 HP

Vill du fördjupa din kunskap om samtida internationell scenkonst i olika länder och världsdelar och olika strömningar i den samtida internationella scenkonsten? Då är denna kurs något för dig!

Abstrakt brun, orange och svart illustration.

Kursens innehåll

Undervisningen syftar till att ge dig som student en breddad orientering om samtida scenkonst från olika länder och världsdelar, samt centrala begrepp för studiet av internationell scenkonst.

Litteratur om scenkonstorganisationer, konstnärer och verk från flera olika länder läses och diskuteras. Presentationer av och möten med flera framstående scenkonstnärer från olika länder genomförs.

Kursens genomförande

Under kursen görs flera digitala besök på scenkonstorganisationer och teatrar i olika länder och världsdelar. Scenkonstnärer presenterar och samtalar om sitt skapande och om den kulturella och politiska kontext de verkar i. Studenterna tar del av flera
filmade scenkonstverk. Metod för föreställningsanalys presenteras och används och under ett antal seminarier relateras studiebesöken till förelagda texter.

Kursens examination

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Information

Fristående digital kurs på halvfart.
Kursperiod: v41–50
Språk: Engelska
Grundläggande behörighet

Kursplan

Kontakt

Ola Johansson
Studierektor
ola [dot] johansson [at] thm [dot] lu [dot] se (ola[dot]johansson[at]thm[dot]lu[dot]se)