Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet på Teaterhögskolan i Malmö är systematiskt och innefattar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt brandskydd och säkerhet.

Fakultetsstyrelsen

Det är fakultetsstyrelsens uppgift att besluta om det övergripande och långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Detta görs genom arbetsmiljösamordnaren vid fakulteten.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen anger riktlinjerna för institutionens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Styrelsen tar fram en handlingsplan för institutionens långsiktiga ambitionsnivå i arbetet samt ansvarar för att följa upp resultatet.

Prefekt

Prefekten ansvarar för institutionens övergripande fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt för brandskydd och säkerhet. Ansvaret gäller både för anställda och för studerande. I de fall den studerande eller anställda har sin utbildning/anställning förlagd till olika institutioner är det prefekten vid respektive institution som har ansvar för den studerandes arbetsmiljö och säkerhet.

Utvecklingssamtal med personal genomförs av prefekt, utbildningschefer, administrativ chef och enhetschefer/-ledare. Det övergripande ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön är prefektens.

Prefekten har också en allmän tillsynsplikt av arbetet inom institutionen och är ledamot i fakultetens lokala skyddskommitté (LSK).

Arbetsmiljöansvar Teaterhögskolan Malmö

Fredrik Haller
040-32 55 94
fredrik [dot] haller [at] thm [dot] lu [dot] se (subject: Arbetsmilj%C3%B6) (fredrik[dot]haller[at]thm[dot]lu[dot]se)

Kontakt

Jan Michelsen
Skyddsombud
+46 40 32 55 82
jan [dot] michelsen [at] thm [dot] lu [dot] se (subject: Skyddsombud) (jan[dot]michelsen[at]thm[dot]lu[dot]se)

Richard Kolnby
Ersättare
+46 40 32 55 71
richard [dot] kolnby [at] thm [dot] lu [dot] se (subject: Skyddsombud) (richard[dot]kolnby[at]thm[dot]lu[dot]se)

Har det hänt något?

Tillbud innebär att du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Rapportera en arbetsskada eller tillbud

Relaterad information

SBA – Strategiskt Brandskyddsarbete