Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teaterhögskolan vill nå studenter från fler grupper i samhället

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan har beviljats en miljon kronor av Lunds universitet för att fördjupa sitt mångfaldsarbete och nå nya målgrupper.

Sedan många år arbetar skolan redan aktivt för att öka mångfalden i såväl antagnings- som rekryteringsprocesser. Genom de beviljade pengarna finns det nu möjlighet att fortsätta öka medvetenheten kring jämlikhetsfrågan hos de som verkar på institutionen och utmana normer och strukturer som riskerar att begränsa både studenter och medarbetare. Vidare är syftet att nå studenter från grupper i samhället som historiskt varit underrepresenterade i utbildningarna.

- Scenkonstområdet ska vara fritt från diskriminering och relevant för hela samhället. Alla våra studenter och personal ska uppleva att de befinner sig i en miljö som kännetecknas av mångfald, säger skolans prefekt Ditte Maria Bjerg. 

-Dessa pengar kommer till fantastisk nytta för oss som har kommit en bra bit på väg, men behöver specialkompetens och ökade resurser för nästa nivå i arbetet.

Skolan tillsätter nu en projektledare som kommer att vidareutveckla redan påbörjade initiativ för inkluderande av fler grupper i samhället, genom exempelvis ansökning via mobilfilmer och förnyad extern kommunikation. Därtill ska en dramaturg granska det interna arbetet för att säkerställa likvärdiga och relevanta utbildningar för nuvarande och kommande studenter. 

 

Mer info:
Det beviljade medlet kommer från Lunds universitets gemensamma finansiering av arbete med jämställdhet och likabehandling. Beslut om tilldelning togs av rektor efter beredning av rådet för jämställdhet och likabehandling.

Teaterhögskolans projekt pågår 2020-2022 med följande aktiviteter:

  1. Hållbara strukturer och åtgärdsprogram
  2. Vidareutveckla ansökningsförfarandet
  3. Extern kommunikation
  4. Fortsatt samarbetet med Fridhems scenkonststudio
  5. Se över och utveckla arbetsmaterial för skolans utbildningar