Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teaterhögskolans jämlikhetsprojekt "NAJS -diversity works!" får plats och fokus

NAJS grafik payoff dark blue back. Grafik

Projektet NAJS -diversity works! (Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten) har startat igång på Teaterhögskolan i Malmö.
En projektorganisation, som har fått öronmärkta pengar, kommer i projektform från januari 2021 till juni 2022 att arbeta tillsammans med skolans studenter och anställda. Målet är att skolan skall berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden.

I och med att projektet NAJS -diversity works! har växlat upp internt på skolan i samband med terminsstarten 2021, har skolan även välkomnat två, för projektet deltidsanställda, nya medarbetare; projektsamordnare Sarah Nakiito och dramaturg Eva-Maria Benavente Dahlin. Sarah och Eva-Maria kommer tillsammans projektledare Pelle Hanæus, utbildningsansvarig på skådespelarprogrammet, utgöra NAJS-projekt-teamet som arbetar i dialog med skolans jämlikhetsgrupp med att ta fram och genomföra aktiviteter för skolans studenter och anställda.  

Projektet har som målsättning att; 

  • Studenterna möter under sin tid på Teaterhögskolan pedagoger som rasifieras som annat än vita 
  • Teaterhögskolans utbildningar lockar sökande med olika klass- och etnisk bakgrund, med olika könsidentitet och -uttryck, samt med olika funktionsvariationer, så att underrepresenterade grupper blir bättre representerade bland de sökande 
  • Studenter och anställda har kunskap om grundläggande begrepp och har analytisk förmåga på områden som rör jämlikhet och mångfald 
  • De anställda vid Teaterhögskolan har god kunskap om olika slags diskriminering, samt förmåga att och tillgång till strukturer för att förebygga och bryta sådan 
  • En mångfald av perspektiv och berättelser kommer till uttryck i de arbetsmaterial som studenter möter och i de scenkonstnärliga arbeten som studenter skapar 

Styrgrupp för projektet är skolans jämlikhetsgrupp som innehåller en bred representation från skolans ledning, t/a- personal, doktorander och studenter från olika utbildningar. Därtill finns en referensgrupp till projektet med i huvudsak personer utanför skolan som träffar cirka 2 gånger per termin. 

Projektet har tilldelats öronmärkta pengar från Lunds universitet om 1 miljon kronor och kommer att löpa fram till sommaren 2022.  

Vidare och framtida publik information kommer att samlas på NAJS-sidan, här på skolans webbplats. 

Porträtt Sarah Nakiito foto_Mikael Owunna Chukwuma. Foto
Sarah Nakiito. Foto: Mikael Owunna Chukwuma
Eva-Maria Benavente Dahlin. Foto
Eva-Maria Benavente Dahlin