Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teaterns teori och praktik termin 2 redovisar på temat Worldmaking.

Tre konstnärligt maskerade personer på en balkong. Eventbild De kom och de gick TTP B 2021. Foto
De kom och de gick TTP B 2021 Foto: Sofia Runsten

Studenterna på andra terminen av Teaterns teori och praktik redovisar den 6 maj på kursen Konceptutveckling. De har arbetat i sex veckor i grupper om tre-fyra personer med att skapa en ram för en scenisk värld där de kan använda sig av tekniker och verktyg från utbildningen. Med lekfullhet och konstruktiva feedbackmetoder har de skapat verk på temat Worldmaking.

Med det övergripande temat Worldmaking har studenterna under sex veckor på kursen Konceptutveckling under ledning av Steinunn Knúts-Önnudóttir arbetat i fyra grupper med tre eller fyra studenter. Fokus har legat på att skapa en ram för en scenisk värld, där de kan använda sig av tekniker och verktyg de introducerats för i sin undervisning under året.  
De har under kursen även arbetat med manifestskrivande och kreativa principer som grundförutsättning för deras sceniska världar. Lekfullhet och lätthet har varit ledorden i samarbetet, som har varit fokuserat på att utveckla sceniskt material genom konstruktiva feedbackmetoder.  

Redovisningar 

Dead Magic 

Studenter: Mie Katrine Kristensen, Rosine Ulrich, Klara Jutterdal, Klara Åkesson 

Det känns som om det ligger något kallt emellan oss 

likt vårisen 

som inte riktigt smält än 

Event bild Dead magic TTP B 2021. Surrealistisk målning

Corpus 

Studenter: Benedicte Rea Kragskov, Anna Negri, Luise Freiin von Wangenheim 

En föreställning om den romantiska kroppen, den intima kroppen, den fula kroppen, den vackra kroppen, den medicinska kroppen, den outforskade kroppen, den växande kroppen och den lustfyllda kroppen. 

Eventbild Corpus TTP B 2021. Två personer på en hög med kläder. Foto

De kom och de gick 

Studenter: Sophia Krowicki, Dina Viksten, Olivia Klang 

Ett platsspecifikt verk som består av en middagsbjudning där verk och verklighet är en enda röra. Verket visas utomhus i nattens mörker vid Lokstallarna i Malmö. Under processen har vi undersökt hur vi kan skapa en uppochnervänd mittemellanvärld med hjälp av rörelse, mask, sitcom och miljö. 

Tre konstnärligt maskerade personer på en balkong. Eventbild De kom och de gick TTP B 2021. Foto
De kom och de gick TTP B 2021 Foto: Sofia Runsten

 


Roligere æn någonsinde 

Studenter: Ida Oldmark Østman, Maya Alarcon, Linnea Rydqvist, Nora Wieser 

Tre par ben i byxor och boots. Eventbild Roligere æn någonsinde TTP B 2021. Foto

Icke publika redovisningar
Rådande omständigheter gör att redovisningar på Teaterhögskolan inte visas för extern publik.