Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga metoder för platsspecifik deltagarbaserad scenkonst

SKÅB31 | FRISTÅENDE KURS | 7,5 HP

Vill du få förståelse för konstnärliga frågeställningar i en konkret iscensättning utifrån ett konceptuellt ramverk? Samt utveckla och fördjupa din förståelse för de kunskaper som samverkar för att skapa ett kvalitativt scenkonstprojekt?

bild Time Travel Tours
Foto Malle Madsen

Kursens innehåll

Kursen kommer att fokusera på sätt att utveckla samtida deltagande, platsspecifika och mixed-media scenkonstpraktiker. Vi kommer både arbeta i grupp på plats i studion med konkreta övningar på golvet, vi kommer att göra expeditioner in i staden eller stadsparker, men också arbeta konceptuellt med att utveckla koncept för konstverk som specifikt tittar på vad som händer när du interagerar direkt med antingen en publik eller det offentliga rummet.

Vi kommer att titta på vad som händer när vi tänker på publiken som deltagare snarare än "passiva åskådare" och när vi använder scenkonstens synsätt för att skapa verk i ett helt annat sammanhang än teatern. Hur förbereder vi oss för det oväntade?

Kursens genomförande

Kursen kan ges i form av en kombination av ett antal helg-workshoppar på Teaterhögskolan i Malmö och ett antal online-föreläsningar och handledning på distans. Antalet obligatoriska moment på plats respektive på distans definieras i informationen inför varje kurstillfälle. Målet är att varje student ska utveckla sitt eget koncept för en föreställning och testa idéerna både konceptuellt och praktiskt på golvet.

Kursens examination

Kursen examineras genom inlämnande av ett skriftligt koncept för en föreställning
och en form av sceniskt framförande.

Förkunskapskrav

Särskild behörighet är kurser om minst 60 hp inom scenkonstområdet med konceptuell inriktning eller motsvarande.

Information

Fristående kurs på Teaterhögskolan. Vissa delar av undervisningen sker digitalt. Halvfart.
Kursperiod: v36–44
Språk: Engelska
Särskild behörighet: 60 hp inom scenkonstområdet med konceptuell inriktning eller motsvarande.

Kursplan

Syllabus

Course information

Kontakt

Ola Johansson
Studierektor
ola [dot] johansson [at] thm [dot] lu [dot] se (ola[dot]johansson[at]thm[dot]lu[dot]se)